I) Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Win €250,- shoptegoed bij Tumble ’N Dry B.V. (verder ook te noemen: de ‘Organisator’) (verder te noemen: de ‘Actie’), welke Actie door de Organisator wordt uitgevoerd in samenwerking met Ouders van Nu van Sanoma B.V. (verder te noemen: ‘Ouders van Nu’).

2. Deze Actie heeft als doel het merk Tumble ’N Dry te promoten en consumenten kennis te laten maken met de Tumble ‘N Dry collecties.

3. Deze Actie loopt tijdens oktober editie van de Ouders van Nu. De Actie start derhalve op 26 september 2015 en eindigt op 1 november 2015.

4. De Organisator behoudt zich het recht voor de Actie op elk moment en zonder opgaaf van redenen stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Tumble ’N Dry Dry worden geplaatst, voorzien van een datum.

II) De actie

5. De klant kan bij aankoop van een Tumble ’N Dry artikel via www.tumblendry.com een tegoed winnen van €250,- te besteden op de Tumble ’N Dry webshop. De klant moet de code (OUDERSVANNU) activeren in het winkelmandje op www.tumblendry.com. Half november gaat Tumble ’N Dry onafhankelijk een winnaar trekken.

III) Deelname

6. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer/klant akkoord te gaan met de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

7. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die een geselecteerd artikel koopt tijdens de Ouders van Nu actie.

8. Wanneer de klant deelneemt aan de Actie, verwerkt de Organisator het door de klant opgegeven emailadres om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen. De gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.

9. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

10. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatig handelen behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

IV) Algemene Voorwaarden en aansprakelijkheid

11. Op alle bestellingen via de webshop van Tumble ’N Dry zijn de algemene voorwaarden van Tumble ’N Dry van toepassing die te vinden zijn op de website. In het bestelproces wordt de klant op de inhoud van deze algemene voorwaarden gewezen.

12. Elke aansprakelijkheid van Tumble ’N Dry en Ouders van Nu voor directe, indirecte en/of gevolg schade in verband met de Actie is uitgesloten.

IV) Slotbepalingen

13. Alle auteursrechten op de inhoud van de Tumble ’N Dry website, waaronder alle teksten, designs, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

14. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kan je een e-mail sturen naar info@tumblendry.com.

Aldus opgemaakt te Amsterdam op 23 September 2015.