Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tumble 'N Dry vindt het belangrijk dat haar kleding onder de beste omstandigheden geproduceerd wordt. Daarom kunnen wij met trots mededelen dat wij het ‘Convenant Nederlandse Kleding en Textiel’ hebben ondertekend. Het Convenant heeft tot doel de arbeids-, milieu- en dierenwelzijn omstandigheden te verbeteren in landen waar Nederlandse bedrijven kleding en textiel laten maken. Tumble 'N Dry zal zich samen met meer dan 40 andere Nederlandse kledingbedrijven, overheid, ngo’s en vakbonden, inspannen om de komende jaren aan deze verbeteringen te werken.

Business Social Compliance Initiative
Tumble 'N Dry is ook aangesloten bij de Europese organisatie Business Social Compliance Initiative (BSCI). Het BSCI zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. Bedrijven die aangesloten zijn bij de BSCI implementeren de BSCI Code of Conduct in hun keten. In deze code of conduct staan de richtlijnen beschreven waaraan bedrijven moeten voldoen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een aantal belangrijke internationaal aanvaarde richtlijnen, waaronder: Conventies van de International Labor Organization (ILO), VN-Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties, VN-Verklaring van de Rechten van het Kind en Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW)

De BSCI-aanpak is gebaseerd op de volgende drie kernactiviteiten:
• Inzicht krijgen in de werkomstandigheden in fabrieken en landbouw bedrijven door middel van controles (audits) door onafhankelijke auditbedrijven.
• Leveranciers en BSCI-deelnemers training workshops aanbieden over thema’s als goed management, veiligheid op de werkvloer, dialoog tussen fabrieksmanagement en werknemers, etc
. • In dialoog treden met stakeholders zoals overheden, vakbonden, etc. om de politieke en economische omstandigheden die duurzame verbetering van arbeidsomstandigheden in de weg kunnen staan te kunnen beïnvloeden.

BSCI is geen certificeringssysteem, maar een proces dat de toeleverancier stapsgewijs helpt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De auditcycli worden om de drie jaar opnieuw gestart om de naleving van de vereiste normen en het effect van de geïmplementeerde verbeterpunten (Corrective Action Plan) doorlopend te testen. De audits zorgen uiteindelijk voor betere werkomstandigheden, naleven van lokale en internationale regels omtrent loon en werktijden, geen kinderarbeid en recht op vereniging. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op: www.bsci-intl.org

Vragen
Voor vragen over MVO bij Tumble 'N Dry kun je een mail sturen aan : csr@varovafashion.nl.
Wij staan achter ons product en hopen jou als klant meer inzicht te hebben gegeven over ons MVO-beleid en de omstandigheden waarin ons product tot stand komt.